Phòng GD&ĐT Đakrông Khai mạc Hội thi GVCNL Giỏi cấp Tiểu học - cấp huyện năm học 2019-2020